DÜNYA SITMA GÜNÜ PROJESİ – WORLD MALARIA DAY PROJECT 💊🩺

🤝 En içten Rotaract Selamları 🤝

“İlerlemenin sırrı başlamaktır.” – Mark Twain 🇮🇳 Churchgate Rotaract Klubü 3141. Bölge & Antalya Rotaract Klubü 2430. Bölge işbirliğinde 🇹🇷

🌍 Dünya Sıtma Günü 🌍

sunar 💊🩺 Sıtma’nın Temelleri 💊🩺 Dünya Sıtma Günü 10 yıldan fazla bir süredir kutlanmaktadır.

İşte sıtmaya bir bakış, nedenleri, belirtileri, tedavisi ve Hindistan’da 🇮🇳 sıtmanın yanı sıra Türkiye’deki sıtmaya genel bir bakış 🇹🇷
Uluslararası Hizmetler Komitesi Başkanımız Rtr. Bilgay Atış’a emekleri için çok teşekkür ederiz.

@rc_churchgate


🤝 Cordial Rotaract Greetings 🤝

The secret of getting ahead is getting started.

Mark Twain 🇮🇳 Rotaract Club of Churchgate, RID 3141 🇮🇳 Along with
🇹🇷 Rotaract Club of Antalya, RID 2430 🇹🇷

🌎 On World Malaria Day 🌍

Present 🩺💊 Fundamentals of Malaria 💊🩺 World Malaria Day has been celebrated for more than 10 years.

Here’s a glance at Malaria, it’s causes, symptoms, treatment and an overview of Malaria in India 🇮🇳 as well as Malaria in Turkey 🇹🇷
We thank our International Services Committee President Rtr. Bilgay Atış.

@rc_churchgate