Antalya Rotaract Kulübü, 1992 yılında Antalya Rotary Kulübü tarafından Antalya’da kurulan ilk rotaract kulübüdür.

Antalya Rotaract Kulübü tüm üye ve misafirleri 18 ila 30 yaş arasında, sosyal ortamları seven dinamik insanlara kapıları açık olan, liderlik özelliklerine ve kişisel gelişimin gerekliliğine inanan, içinde yaşadığı topluma karşı duyarlı kişilerden oluşmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi alanında çeşitli projelere imza atmış, aynı zamanda üyelerine bireysel ve takım çalışmaları yoluyla kişisel gelişimlerine ve liderlik konularında gelişimler sağlamıştır.


Antalya Rotaract Club is the first Rotaract club established in Antalya by the Antalya Rotary Club in 1992.

Antalya Rotaract Club is comprised of all members and guests between the ages of 18 and 30, who are open to dynamic people who love social environments, who are sensitive to the community they live in, who believe in the leadership characteristics, and the necessity of personal development.

Since the day it was founded, it has signed various projects in the field of developing services for social, international, and professional development, and has also provided its members with personal and team development through leadership and personal studies.