Rotaract içinde yaşadığı toplumun sorunlarına karşı daha duyarlı davranan ve bu sorunların çözümü için bir şeyler yapmak isteği ile sürekli kendisini geliştiren bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunur. Dernekler kanunu şartlarına uygun 18 ile 30 yaş arası gençler Rotaract üyesi olabilirler. Üyelikten önce bir süre “Aday üye” statüsünde toplantılara devam edilir. Bu sürede Aday üye Rotaract’ı, devam ettiği kulüp ise Aday üyeyi tanıma fırsatı bulur. Bu sürenin belli bir sınırı yoktur. Adayın kulüple kurduğu ilişkiyle doğru orantılıdır. Aday ne kadar çabuk kulüple kaynaşır, aktivitelere katılır ve görev alırsa süre o kadar kısalır. Liderlik potansiyeli taşıyan, sorumluluklarını bilen, ciddi, yetenekli, hizmeti ve ülkesini seven, değerlerini koruyan her gence açıktır.