İlk olarak 1962 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu tarafından uygulanan Interact, Rotary kulübü sponsorluğunda bir Rotary Gençlik Programıdır. İlk Interact Kulübü ABD Florida eyaletinin Melbourne şehrinde kurulmuştur. lnteract kulüpleri, orta eğitim çağındaki genç öğrencilere, birlikte çalışarak hizmet için dünya dostluğu kurmak ve uluslararası anlayışı yerleştirmek amacıyla çalışma imkanları sağlar. Kelimenin türetilmesi şöyle olmuştur. Uluslararası demek olan lnternational kelimesinden kısaltılmış olarak “Inter” alınarak, hareket anlamına gelen action kelimesin “act” bölümü kısaltılarak alınmış ve ikisinin birleşmesinden “lnteract” kelimesi türetilmiştir. Kurulan her “lnteract” kulübünün bir Rotary kulübü sponsorluğunda kurulması ve o kulübün gözetiminde çalışması esastır. Kulüp faaliyetlerinin, okullarına, topluma ve dünyaya hizmet edecek projeleri içermesi şarttır.

Bugün tüm dünyada 10.400’den fazla sayıda kurulmuş interact kulübü ve bunların da 119 değişik ülkede 239.246’dan fazla üyesi bulunmaktadır. lnteract üyesi genç öğrenciler bu çalışmaları ile öncelikle liderlik konusunda deneyim kazanmakta ve hizmet projeleri yürütme ve uygulamada pratik bilgiler edinmektedirler. Bunun sonucu olarak başkalarına yardım etmenin mutluluğunu yaşamaktalar.
lnteract kulüplerinin büyük amaçlarından bir tanesi de, tüm dünya gençliğinde daha büyük bir anlayış ve iyi niyet oluşturmak için yeni imkanlar bulup çıkarmaktır.

INTERACT ve ROTARY İLİŞKİSİ
Bir Interact kulübünün kurulması, bir Rotary kulübünün kendi toplumunda üstlenebileceği en ödüle değer etkinliklerinden biridir. Interact programı Rotaryenlere, kendi toplumları yanı sıra global toplum ile de ilgilenmeleri şartı ile, genç kız ve erkeklere danışmanlık olanağını verir. Rotaryenler İnteraktörlerin meslek ve toplum liderleri olmaları için rota olarak hareket ederler. Sıra ile bir Interact kulübü bir Rotary kulübüne, yeni enerji getirebilir, hizmet için yeni fikirler ilham edebilir, projelere verilen desteği arttırır ve geleceğin Rotaryenlerini oluşturur.

“Kendinden Önce Hizmet” Rotary’nin en önemli yol gösteren prensibidir. Interact kulübünün hizmet projeleri evde ve çevrede yaşam kalitesini geliştirecek şekilde tasarlanırlar. Bu projeler sık sık şiddet, uyuşturucu kullanmak, AIDS, açlık, çevre ve cehalet gibi günümüzün çok önemli meselelerini hedef alır. Her Interact kulübünün, biri toplum hizmeti amaçlı, diğeri uluslararası anlayışın gelişmesine yardım edici olmak üzere yılda en az iki proje tamamlaması gerekmektedir. Her bir proje, kulüp üyelerinin tamamının veya çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmelidir.

Bugünün gençleri yarının anne ve babaları, meslek sahipleri, iş liderleri ve toplum liderleri olacaklardır. Interact gibi programlar yardımıyla, toplumun sorumluluk sahibi, üretken bireyler olmaları için gereken donanım ve yetenekleri kazanabilirler. Şimdi Rotary kulüplerinin Yeni Nesilleri doğal yeteneklerini denemeye, becerilerini geliştirmeye ve yaşamları boyunca karşılaşacakları önemli konulara göğüs germeye yönlendirerek, geleceğe odaklanması zamanıdır. Interact programı, üyelerine gelecek nesillerle paylaşabilecek hayat becerileri aşılayabilir.


Interact, first implemented by Rotary International Board in 1962, is a Rotary Youth Program sponsored by Rotary club. The first Interact Club was established in Melbourne, Florida, USA. lnteract clubs provide young students of secondary education with opportunities to work together to work together to establish world friendship and international understanding for service. The derivation of the word was as follows. The word “lnteract” is derived from the combination of the two, taking “Inter” abbreviated from the international word lnternational. It is essential that every “lnteract” club established is sponsored by a Rotary club and operates under the supervision of that club. Club activities must include projects that will serve schools, society and the world.

Today, more than 10,400 interaction clubs have been established all over the world and they have more than 239,246 members in 119 different countries. With these studies, young students who are members of lnteract gain experience in leadership and gain practical knowledge in executing and implementing service projects. As a result, they are happy to help others.
One of the great goals of lnteract clubs is to find new opportunities to create a greater understanding and goodwill in youth all over the world.

INTERACT and ROTARY RELATIONSHIP
The establishment of an Interact club is one of the most rewarding activities a Rotary club can undertake in its community. The Interact program gives Rotarians the opportunity to mentor young girls and boys, provided they are interested in their own community as well as the global community. Rotarians act as a route for Interactors to become professional and community leaders. In turn, an Interact club can bring new energy to a Rotary club, inspire new ideas for service, increase support for projects and create future Rotarians.

“Service Above Self” is Rotary’s guiding principle. The service projects of the Interact club are designed to improve the quality of life at home and in the environment. These projects often target today’s very important issues such as violence, drug use, AIDS, hunger, the environment and ignorance. Each Interact club must complete at least two projects a year, one for community service and the other to help develop international understanding. Each project should take place with the participation of all or the majority of the club members.

Today’s youth will be tomorrow’s parents, professionals, business leaders and community leaders. With the help of programs like Interact, they can gain the necessary equipment and skills to become responsible and productive individuals of the society. It is now time for Rotary clubs to focus on the future by encouraging New Generation to try their natural talents, develop their skills and face the important issues they will encounter throughout their lives. The Interact program can instill life skills that can share with future generations.