1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir :

Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standarlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur”.

Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.

Kısaca Rotary, dört temel ilkeye dayanmaktadır;

  • Üyeler arasında dostluğu geliştirmek
  • Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek,
  • Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak
  • Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

The brief description of Rotary, which was founded in 1905 and is the first of the service clubs in the world, is as follows:

Rotary is a globally organized service organization to help establish peace and goodwill on earth, to promote high moral standards in all professions ”.

Rotary’s service ideal is defined as “Service Above Self”. While this understanding is the common attitude of all Rotarians, it brings people around the world together for common goals.

The member profile of Rotary Clubs is a reflection of the jobs and professions represented in the region and country where they are located. Each member of the club represents a different profession. This structuring of Rotary is to ensure that the thoughts produced on the problems can grasp every part of the society and spread the service to all layers of society.

In short, Rotary is based on four basic principles;

  • To improve friendship among members
  • To examine the opportunities to serve very closely,
  • To emphasize the ideal of service, our personal life
  • To develop mutual understanding and international relations