KANSER FARKINDALIK PROJESİ – CANCER AWARENESS PROJECT 💊💉

Dünya Kanser günü (4 ŞUBAT) Birla College Rotaract Klubü ile bir araya geldik.

“Fight the fight, find the cure” sloganı ile yola çıktık. Kanser farkındalığını arttırmak için görsel paylaşımlar hazırladık.

Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi haline gelmiştir ve buna bağlı olarak toplumlarda önemli bir sosyo-ekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi zorluklara yol açabilmektedir. Tüm bunların yanında, kanser türlerinin birçoğunun önlenebilir olması, Dünya Kanser Günü’ne verilmesi gereken önemin de giderek artmasına yol açmaktadır. Son istatistiklere göre, Türkiye’de her yıl ortalama 170 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Türkiye’de erkeklerde en sık görülen türler, prostat ve sigara kullanımı ile ilişkilendirilebilen akciğer kanserleridir. Kadınlarda en sık görülen türün ise meme kanseri olduğu bilinmektedir. Obeziteye bağlı oluşan kanserlerin ise daha çok kadınları etkilediği bilinmektedir. Çocukluk çağında görülen kanser türlerine bakıldığında ise, lösemi en sık görülen kanser türü olmaktadır. “Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat Günü, kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve doğruların herkese ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Komite başkanımız Bilgay Atış’a destekleri için çok teşekkür ederiz.


World Cancer Day (4 FEBRUARY) We came together with Birla College Rotaract Club.

We set off with the slogan “Fight the fight, find the cure”. We have prepared visual posts to increase cancer awareness.

Cancer has become an increasing health problem worldwide and, accordingly, can lead to a significant socioeconomic burden in societies and material and moral difficulties in individuals. Besides all, the fact that many types of cancer can be prevented causes the importance to be given to World Cancer Day gradually. According to recent statistics, an average of 170 thousand people are diagnosed with cancer each year are placed in Turkey. In Turkey, the most common type in men, prostate, and lung cancers are attributable to cigarette smoking. It is known that the most common type in women is breast cancer. Cancers caused by obesity are known to affect women more. When we look at the types of cancer seen in childhood, leukemia is the most common cancer type. “World Cancer Day” is organized every year on February 4, in order to increase the awareness and awareness of cancer, correct the known mistakes, and help the truth reach everyone.

We thank our Committee President Rtr. Bilgay Atış for her supports.