Rotaract içinde yaşadığı toplumun sorunlarına karşı daha duyarlı davranan ve bu sorunların çözümü için bir şeyler yapmak isteği ile sürekli kendisini geliştiren bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunur. Dernekler kanunu şartlarına uygun 18 ile 30 yaş arası gençler Rotaract üyesi olabilirler.

Üyelikten önce bir süre “Aday üye” statüsünde toplantılara devam edilir. Bu sürede Aday üye Rotaract’ı, devam ettiği kulüp ise Aday üyeyi tanıma fırsatı bulur. Bu sürenin belli bir sınırı yoktur. Adayın kulüple kurduğu ilişkiyle doğru orantılıdır. Aday ne kadar çabuk kulüple kaynaşır, aktivitelere katılır ve görev alırsa süre o kadar kısalır.

Liderlik potansiyeli taşıyan, sorumluluklarını bilen, ciddi, yetenekli, hizmeti ve ülkesini seven, değerlerini koruyan her gence açıktır.

GEL BİZE KATIL


It contributes to the formation of a youth who is more sensitive to the problems of the society in which Rotaract lives and who constantly develops itself with the desire to do something to solve these problems. Young people between the ages of 18 and 30 who are eligible for the law of associations can become Rotaract members.

The meetings continue with the status of “Candidate Member” for a while before the membership. During this period, the candidate member has the opportunity to get to know Rotaract and the club he/she attends to get to know the candidate member. This period has no specific limit. It is directly proportional to the relationship of the candidate with the club. The sooner the candidate fuses with the club, participates in activities, and the shorter the time the task takes.

It is open to all young people who have leadership potential, know their responsibilities, are serious, talented, love service and their country, and protect their values.

COME AND JOIN US