Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

ANTALYA ROTARACT KULÜBÜ
DERNEĞİ

25.08.2015 – 01.09.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tebligat Üye İsim Listesi

Tebliğ Tarihi : 10 / 08 / 2015

7009200 kütük numarası ile faaliyetini sürdüren derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.08.2014 tarihinde saat 20.00’da Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. toplantımız 01.09.2015 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Üyelere tebliğ olunur.

ANTALYA ROTARACT KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1- Açılış Yoklama ve Saygı Duruşu
2- Olağanüstü genel kurul başkanlık divanı, seçimi, ve teşekkülü ve tutanaklarına imza yetkisi verilmesi
3- Dönem yönetim ve denetim kurulunun ibrası
4- Dernek başkanı M.Gökçe Yavuz’un istifasının görüşülmesi
5- Dernek yönetim ve denetim kurulu asil ve yedeklerinin seçilmesi
6- Dilek, Temenniler ve Kapanış