ROTAFACTS 2020 – 2021 / ROTAFACTS 2020 – 2021

Uluslararası Hizmetler Komite Başkanımız Bilgay ATIŞ, Rotafacts ekibinin 2020 – 2021 dönemi Mesleki Gelişim Başkanı olmuştur. Kulübümüzü temsilen yapacakları ise;

  • Akademik dereceler, konferanslara katılma ve uygulamada yer alan gayri resmi öğrenme fırsatları gibi profesyonel kimlikleri kazanmayı veya korumayı öğretmek,
  • Yönlendirerek ve koordine ederek plan eğitimi yapmak,
  • Mesleki Eğitim, İtibar Yönetimi konularında eğitim vermek,
  • Bu becerilerin gelişmesine katkı sağlamak,
  • Rotaract arkadaşlarının bilgi ve becerilerini geliştirmek için program uygulaması yapmaktır.

Our International Services Committee President Rtr. Bilgay ATIŞ became the Professional Development Head of the Rotafacts team. Representing our club in this committee;

  • To teach to gain or maintain professional identities such as academic degrees, participation in conferences and informal learning opportunities in practice,
  • Plan training by directing and coordinating,
  • To provide training on Vocational Education, Reputation Management,
  • To contribute to the development of these skills,
  • To practice program to improve the knowledge and skills of Rotaract fellows.