SOSYAL UZAKLAŞMA PROJESİ – SOCIAL DISTANCING PROJECT 💪🏼

“Hastalık genellikle ölümün tamamlandığı eşitlik ile başlar.” – Samuel Johnson

🇮🇳 Churchgate Rotaract Klubü & Antalya Rotaract Klubü 🇹🇷

💪🏼 Sosyal Uzaklaşma 💪🏼

Hindistan Başbakanımız Narendra Modi, Coronavirus sonrasında ülke çapında 21 günlük bir kilitlenme ilan etti.

Sizi herkesin yararına evde kalmaya çağırıyoruz. 😁
Bu işin içindeyiz 💯

Komite başkanımız Bilgay Atış’ın katılımı ile güzel bir projede bulunmaktan çok keyif aldık.


“The disease usually begins with equality where death is complete.” – Samuel Johnson

🇮🇳Rotaract Club of Churchgate & Antalya Rotaract Club 🇹🇷

💪🏼Social Distancing 💪🏼

Prime Minister of India Narendra Modi announced a 21-day lockdown around the country after Coronavirus.

We invite you to stay at home for the benefit of everyone. 😁
We are in this business 💯

We enjoyed with the participation of our committee president Rtr. Bilgay Atış in a nice project.